PVI Industries...

...en industrikoncern verksam inom plåt- och rörformning.

Vi står för:

• Kundnytta • Lönsam tillväxt
• Långsiktigt ägande • Entreprenörskap

Så jobbar vi

 • Genom entreprenörskap skapar vi handlingskraft och lönsam tillväxt.
 • Småskalighet,  i positiv bemärkelse, är en del i entreprenörskapet och underlättar engagemang, utveckling och kontroll. 
 • Entreprenörskap innebär fokus på kunden och marknaden och en förmåga att leverera den för kunden bästa lösningen.
 • Innovativa processer och konstruktion som skapas i samarbete med kunden.
 • Effektivitet innebär att effektiva arbetsmetoder och produktionsmetoder ska användas och att en ständig utveckling ska ske.
 • Effektivitet innebär också en snabb och professionell hantering av förfrågningar, leveranser och serviceärenden. 
 • För att uppnå effektivitet krävs engagemang, en positiv miljö, tydliga rutiner som alla förstår och följer, samt tydlig och kontinuerlig kommunikation.
 • Kunder och övriga intressenter ska känna en trygghet i att koncernen är stark och finns med i marknaden många år framöver.
 • Långsiktighet innebär att inga snabba lösningar och slarvig hantering kan accepteras.
 • Tålamod, erbjudande med hög kvalitet, pålitlighet och god kostnadskontroll bidrar till att verksamheten står stark.
 • Genom ett långsiktigt synsätt, sker investeringar i både medarbetare och produktion kontinuerligt.